Atmos. Oceanic Sci. Lett.
 
2021 Vol.  14 No.  2
Published: 16 March 2021

Evaluating the performance of a WRF microphysics ensemble through comparisons with aircraft observations
Yuan Fu, Hengchi Lei, Jie-fan Yang, Zhibo Gao
2021 Volume 14 Issue2 100013 [Abstract] [PDF]
Evaluation of multiple surface irradiance-based clear sky detection methods at Xianghe—A heavy polluted site on the North China Plain
Menqing Liu, Jinqiang Zhang, Xiangao Xia
2021 Volume 14 Issue2 100016 [Abstract] [PDF]
Trigger mechanism of a snow burst event in Northeast China
Baofeng Jiao, Lingkun Ran, Xinyong Shen, Yanbin Qi
2021 Volume 14 Issue2 100017 [Abstract] [PDF]
Comparisons in the global planetary boundary layer height obtained from COSMIC radio occultation, radiosonde, and reanalysis data
Jie Gu, Yehui Zhang, Na Yang, Rui Wang
2021 Volume 14 Issue2 100018 [Abstract] [PDF]
On the formation and wind enhancement mechanisms of a Mongolian cyclone that caused a transmission line galloping trip in Gansu Province
Shuanglong Jin, Shuanglei Feng, Xiaolin Liu, Bo Wang, Zongpeng Song, Wei Cui, Cong Wang
2021 Volume 14 Issue2 100022 [Abstract] [PDF]
A high-top version of IAP-AGCM: Preliminary assessment and sensitivity IAP-AGCM
Zhaoyang Chai, Minghua Zhang, Qingcun Zeng, He Zhang, Jiangbo Jin, Jinbo Xie, Ting You
2021 Volume 14 Issue2 100025 [Abstract] [PDF]
Analysis of aerosol distribution variations over China for the period 2045–2050 under different Representative Concentration Pathway scenarios
Yi Gao, Meigen Zhang, Chenglai Wu
2021 Volume 14 Issue2 100027 [Abstract] [PDF]
A quality control method for high-resolution radiosonde temperature and wind data
Fang Yuan, Zijiang Zhou, Jie Liao, Qinglei Li
2021 Volume 14 Issue2 100029 [Abstract] [PDF]
Budget analysis of mesoscale available potential energy in a heavy rainfall event over the eastern Tibetan Plateau
Kuo Zhou, Lingkun Ran, Yi Liu, Xiuxia Tian
2021 Volume 14 Issue2 100030 [Abstract] [PDF]
Aerosol characteristics over the Tibetan Plateau simulated with a coupled aerosol–climate model (FGOALS-f3-L)
Min Zhao, Tie Dai, Hao Wang, Bian He, Qing Bao, Yimin Liu, Guangyu Shi
2021 Volume 14 Issue2 100031 [Abstract] [PDF]
Comparative research on visibility and light extinction of PM2.5 components during 2014–17 in the North China Plain
Xinrui Wu, Jinyuan Xin, Xiaoling Zhang, Ruirui Si, Guangjing Liu, An'na Li, Tianxue Wen, Zirui Liu, Shigong Wang, Guangzhou Fan, Yuesi Wang, Lili Wang, Wenkang Gao
2021 Volume 14 Issue2 100034 [Abstract] [PDF]
The exceptionally strong and persistent Arctic stratospheric polar vortex in the winter of 2019–2020
Yuli Zhang, Zhaonan Cai, Yi Liu
2021 Volume 14 Issue2 100035 [Abstract] [PDF]
Particulate Matter Trends and Quantification of the Spring Sand-Dust Contribution in Hohhot, Inner Mongolia, from 2013 to 2017
Wenkang Gao, Lingyun Zhu, Zhanyun Ma, Qingxian Gao, Xuepu Yu, Sufen Wu, Yu Gu
2021 Volume 14 Issue2 100036 [Abstract] [PDF]